Termin składania ofert: 05.01.2021 r. godz. 10:00

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE)

zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia pt.:

Usługa przygotowania elektronicznego narzędzia przesiewowego, uruchomienia platformy badawczej oraz zapewnienia wsparcia technicznego – hosting, helpdesk, opracowanie specyfikacji ankiet i pytań, szkolenia dla użytkowników i zakładanie kont użytkownikom.

Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Zapytanie ofertowe 2020-12-22
Formularz ofertowy 2020-12-22