Zapytanie ofertowe – usługa opracowania scenariusza szkolenia na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego, utworzenia szkolenia e-learning i zamieszczenia go na platformie Zamawiającego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych – Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa NIGRiR

Opublikowano 11 marca 2021, 02:42

Termin składania ofert: 19.03.2021 r. godz. 12:00

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program Profilaktyki Przewlekłych Bólów Kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher zaprasza do złożenia oferty na

Usługa opracowania scenariusza szkolenia na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego, utworzenia szkolenia e-learning i zamieszczenia go na platformie Zamawiającego wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych.

Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
Zapytanie ofertowe 2021-03-11
Załączniki ofertowe 2021-03-11