Zapytanie ofertowe na wykonanie druku materiałów dydaktycznych, zapewnienia kompletu materiałów piśmienniczych oraz wykonanie broszury informacyjnej dla pacjentów i ich rodzin na potrzeby „Programu profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0022/17-00/1040/919 („Projekt”)

Opublikowano 19 września 2018, 03:03

Termin składania ofert: 20.09.2018 r. godz. 15:00


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
20180912_zapytanie_druk_materiały 2018-09-12
20180917_załączniki_druk_materiały 2018-09-17
20180919_pytania_odpowiedzi 2018-09-19