Zapytanie ofertowe na „przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie”

Opublikowano 29 listopada 2017, 02:42

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie – „MAESTRO 3”
Termin składania ofert: do dnia 04.12.2017 r. godz: 12:00


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 29.11.2017
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 29.11.2017
 Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zamówienia 29.11.2017
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków 29.11.2017
 Załącznik nr 4 – Projekt umowy 29.11.2017
 Informacja z otwarcia ofert 04.12.2017
 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.12.2017