Termin składania ofert: 23.10.2020 r. godz. 12:00

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program Profilaktyki Przewlekłych Bólów Kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia pt.:

Dostawa sprzętu diagnostycznego – System do analizy postawy, geometrii i zakresu ruchu kręgosłupa z oprogramowaniem, gwarancją na okres min. 12 miesięcy oraz przeszkoleniem stanowiskowym personelu Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Zapytanie ofertowe 2020-10-15
Formularz ofertowy 2020-10-15