Instytut prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

  1. z zakresu reumatologii oraz rehabilitacji w chorobach reumatycznych dla studentów II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2wl.wum.edu.pl):

Oddział Fizjoterapii

  • II i III rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich);
  • II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (magisterskich);
  • II rok studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) II stopnia.
  1. z zakresu fizjoterapii w reumatologii i reumoortopedii dla studentów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (awf.edu.pl).