OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Instytut jest jednostką akredytowaną do prowadzenia następujących specjalizacji

Lekarskich:

  • REUMATOLOGIA
  • GERIATRIA
  • CHOROBY WEWNĘTRZNE
  • ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU
  • REHABILITACJA MEDYCZNA
  • RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Magisterskich:

  • FIZJOTERAPIA

Instytut jest jednostką akredytowaną do prowadzenia następujących staży specjalizacyjnych


Lista Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe (otwórz, link zewnętrzny)

Modułowy program specjalizacji z reumatologii (pobierz plik PDF 2 MB)

Lista kursów CMKP organizowanych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w 2017 r. – wkrótce

 


Oferta edukacyjna Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem – p. zakładka „Education” na stronie www.eular.org (otwórz)