Utrzymanie czystości i wykonywanie zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transport wewnątrzszpitalny oraz inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów – znak sprawy: 32/PN/2017/ALK

Opublikowano 3 stycznia 2018, 09:19

Utrzymanie czystości i wykonywanie zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transport wewnątrzszpitalny oraz inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów
Znak sprawy: 32/PN/2017/ALK
Termin składania ofert: 01.02.2018 r. godz. 10:00 12.02.2018 r. godz. 10:00 14.02.2018 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 01.02.2018 r. godz 10:30 12.02.2018 r. godz. 10:30 14.02.2018 r. godz. 12:30


Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie 02.01.2018 r.
SIWZ 02.01.2018 r.
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 02.01.2018 r.
Załącznik nr 2 – Częstotliwość i zakres sprzątania 02.01.2018 r.
Załącznik nr 3 – Ilość i rodzaj powierzchni 02.01.2018 r.
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy 02.01.2018 r.
Załącznik nr 5 – Formularz oferty 02.01.2018 r.
JEDZ 02.01.2018 r.
Załącznik nr 7 – Wykaz usług 02.01.2018 r.
Załącznik nr 8 – Wykaz narzędzi 02.01.2018 r.
Załącznik nr 9 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 02.01.2018 r.
Załącznik nr 10 – Istotne postanowienia umowy 02.01.2018 r.
Załącznik nr 11 – Całkowita powierzchnia okien w NiGRIR 02.01.2018 r.
Załącznik nr 12 – Opis środków dezynfekcyjnych 02.01.2018 r.
Załącznik nr 13 – Szacunkowe zużycie środków czystości 02.01.2018 r.
Załącznik nr 14 – Szacunkowe zużycie środków dezynfekcyjnych 02.01.2018 r.
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Zużycie środków 02.01.2018 r.
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – Protokół przyjęcia prac 02.01.2018 r.
Zmiana terminu składania ofert 05.01.2018 r.
Informacja o terminie wizji lokalnej 17.01.2018 r.
Zmiana terminu składania ofert 2 06.02.2018 r.
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ 07.02.2018 r.
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 7 lutego 2018 r. – znak sprawy: 32/PN/2017/ALK 12.02.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert 14.02.2018 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.02.2018 r.