Dostęp testowy do baz PsycINFO, International Pharmaceutical Abstracts, MEDLINE Complete oraz MEDLINE with Full Text z komputerów NIGRiR został uruchomiony do 21 kwietnia 2019 r.

Możliwe jest także zalogowanie się z komputerów domowych,  w razie pytań prosimy kontaktować się z Biblioteką.

 

PsycINFO

Baza PsycINFO, wydawana przez American Psychological Association (APA), jest najobszerniejszym źródłem literatury naukowej z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego. Zawiera ponad 4 miliony rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, książek, rozdziałów książek i dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych począwszy od lat 1597 roku. 99% czasopism to publikacje recenzowane naukowo. Baza zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, technologia, lingwistyka, antropologia, biznes, prawo i inne. Zawartość czasopism, datująca się od XVI wieku do dnia dzisiejszego, obejmuje materiał z ponad 2.200 czasopism wydawanych w 29 językach. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms ®..

 

 

International Pharmaceutical Abstracts

Baza wydawana przez Thomson Reuters zawiera informacje z ponad 800 czasopism farmaceutycznych, medycznych i związanych z opieką zdrowotną, które zostały opublikowane od 1970 roku do czasów obecnych. Baza zawiera ponad 501.000 rekordów abstraktów i indeksów. Baza obejmuje całe spektrum terapii lekowej i informacje farmaceutyczne dla badaczy, toksykologów, pracowników firm kosmetycznych, bibliotekarzy medycznych i praktyków, którzy mogą łatwo znaleźć odpowiedzi na wszystkie problemy związanie z lekami. Baza zawiera informacje na temat farmakokinetyki, biofarmacji, systemów dostaw nowych leków, odpowiedzialności farmaceutów, problemów prawnych, politycznych, etycznych i wielu innych. Unikalną cechą abstraktów, które przedstawiają badania kliniczne, jest włączenie modelu badań, liczby pacjentów, sposobu i harmonogramu dawkowania. Baza jest niezbędna dla wszystkich osób, które chcą mieć bieżące informacje na temat leków.

 

 

MEDLINE with Full Text

MEDLINE with Full Text jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza używa klasyfikacji MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwania w opisach ponad 5.200 czasopism biomedycznych. Baza zawiera pełny tekst 1.300 czasopism indeksowanych od okładki do okładki w bazie bibliograficznej MEDLINE. Wśród tych tytułów znajdują się czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE with Full Text zawiera archiwa artykułów pełnotekstowych od 1936 roku i jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej.

 

 

MEDLINE Complete

MEDLINE®Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Są to m. in takie czasopisma, jak: American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji. MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.200 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

 

MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.

 

Filmy Instruktażowe: