Świadczenie usług żywienia na rzecz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – znak sprawy: 2/US/2018/PW

Opublikowano 17 stycznia 2018, 03:47

Postępowanie na usługi społeczne poniżej 750 000 EURO: Świadczenie usług żywienia na rzecz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Znak sprawy: 2/US/2018/PW
Termin składania ofert: 30.01.2018 r. godz. 10:00 06.02.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.01.2018 r. godz 10:30 06.02.2018 r. godz. 10:30


Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
 SIWZ 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 2 – Wymagania 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 5 – Wzór formularza oferty 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 6 – Oświadczenia 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 7 – Wykaz usług 17.01.2018 r.
 Załącznik nr 8 – Oświadczenie grupa kapitałowa 17.01.2018 r.
 Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 25.01.2018 r.
 Informacja o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej 25.01.2018 r.
 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 02.02.2018 r.
 Informacja z otwarcia ofert 06.02.2018 r.
 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 20.02.2018 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.03.2018 r.