Serwis aparatu Magnetom Avanto – znak sprawy: 3/PN/2018/ALK

Opublikowano 31 stycznia 2018, 03:53

Serwis aparatu Magnetom Avanto
Znak sprawy: 3/PN/2018/ALK
Termin składania ofert: 08.02.2018 r. godz. 10:00  13.02.2018 r. godz. 12:00 15.02.2018 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 08.02.2018 r. godz. 10:30 13.02.2018 r. godz. 12:30 15.02.2018 r. godz. 12:30


Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 31.01.2018 r.
 SIWZ 31.01.2018 r.
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 31.01.2018 r.
 Załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo – cenowy 31.01.2018 r.
 Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis zamówienia 31.01.2018 r.
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25a ust 1 31.01.2018 r.
 Załącznik nr 3 – Projekt umowy 31.01.2018 r.
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie Grupa Kapitałowa 31.01.2018 r.
 Przedłużenie terminu otwarcia oraz składania ofert 06.02.2018 r.
 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 12.02.2018 r.
 Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SIWZ 12.02.2018 r.
 Informacja z otwarcia ofert 16.02.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.02.2018 r.