Przygotowanie scenariusza i utworzenie szkolenia e-learning w ramach projektu „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa NIGRiR”

Opublikowano 14 stycznia 2021, 12:41

Termin składania ofert: 19.01.2021 r. godz. 12:00

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia pt.:

Usługę opracowania scenariusza szkolenia na podstawie opracowanych materiałów dydaktycznych oraz zamieszczenie (na platformie Zamawiającego) szkolenia e-learning.

Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
Rozeznanie rynku 2021-01-14
Załączniki ofertowe 2021-01-14