Szczegółowa procedura otwierania i prowadzenia przewodów doktorskich w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr bab. med. Eleonory Reicher (NIGRiR) POBIERZ PLIK