Znak sprawy: 37/PN/2019/JS
Termin składania ofert: 20.08.2019 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 20.08.2019 r. godz. 13:00

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-02
SIWZ 2019-08-02
Opis zadania CBO 2019-08-02
Pozwolenie na budowe 2019-08-02
01 PROJEKT BUDOWLANY część 1 2019-08-02
01 PROJEKT BUDOWLANY część 2 2019-08-02
02 PROJEKT WYKONAWCZY cz. 1 2019-08-02
02 PROJEKT WYKONAWCZY cz. 2 2019-08-02
03 TECHNOLOGIA 2019-08-02
04 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2019-08-02
05 PRZEDMIAR ROBÓT 2019-08-02
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 2019-08-15