Przebudowa pomieszczeń na poziomie +5 w Bloku A na Centralny Blok Operacyjny – sprawa nr 37/PN/2019/JS

Opublikowano 2 sierpnia 2019, 01:59

Znak sprawy: 37/PN/2019/JS
Termin składania ofert: 25.09.2019 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 25.09.2019 r. godz. 13:00

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-02
SIWZ 2019-08-02
Opis zadania CBO 2019-08-02
Pozwolenie na budowe 2019-08-02
01 PROJEKT BUDOWLANY część 1 2019-08-02
01 PROJEKT BUDOWLANY część 2 2019-08-02
02 PROJEKT WYKONAWCZY cz. 1 2019-08-02
02 PROJEKT WYKONAWCZY cz. 2 2019-08-02
03 TECHNOLOGIA 2019-08-02
04 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2019-08-02
05 PRZEDMIAR ROBÓT 2019-08-02
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 2019-08-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-08-20
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2019-09-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-09-06
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 2019-09-12
A16 RZUT PODDASZA 2019-09-12
A17 RZUT DACHU 2019-09-12
AgWL 2019-09-12
K01A PODDASZE KONSTRUKCJA 2019-09-12
NSL-5-5-60-30-H13 8000 INSTYTUT WARSZAWA 2019-09-12
PW – IE – rys E-27 2019-09-12
PW – IE – rys E-28 2019-09-12
PW – IE – rys E-29 2019-09-12
PW – IE – rys E-30 2019-09-12
PW – IE – rys E-31 2019-09-12
PW – IE – rys E-32 2019-09-12
PW – IE – rys E-33 2019-09-12
PW – IE – rys E-34 2019-09-12
PW – IE – rys E-35 2019-09-12
PW – IE – rys E-36 2019-09-12
PW – IE – rys E-37 2019-09-12
PW – IE – rys E-38 2019-09-12
PW – IE – rys E-39 2019-09-12
PW_CO1 2019-09-12
PW_CO2 2019-09-12
PW_CO3 2019-09-12
PW_CO4 2019-09-12
PW_GM1 2019-09-12
PW_GM2 2019-09-12
PW_KS1 2019-09-12
PW_KS2 2019-09-12
PW_KS3 2019-09-12
PW_KS4 2019-09-12
PW_W1 2019-09-12
PW_W2 2019-09-12
PW_W3 2019-09-12
PW_W4 2019-09-12
PW_WM1 2019-09-12
PW_WM2 2019-09-12
PW_WM3 2019-09-12
PW_WM4 2019-09-12
PW_WM5 2019-09-12
PW_WM6 2019-09-12
PW_WM7 2019-09-12
PW_WM8 2019-09-12
Strop_V_piętro_schemat_PW_K_50 2019-09-12
Modyfikacja SIWZ 2019-09-19
Załącznik nr 1 do SIWZ_wersja edytowalna 2019-09-19
Modyfikacja SIWZ_20 09 2019 2019-09-20
Załącznik nr 1 do SIWZ_wersja edytowalna 2019-09-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20_09_2019 2019-09-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20_09_2019_2 2019-09-20
Odwołanie_CLIMAMEDIC 2019-09-25
Sprostowanie modyfikacji z dnia 20 09 2019 2019-09-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_25 09 2019 2019-09-25
Protokół z otwarcia ofert 2019-09-25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-09-27