Merytoryczne opracowanie kwestionariusza do oceny i ewaluacji „Programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa NIGRiR” oraz kwestionariusza WPAI do oceny presenteizmu

Opublikowano 17 grudnia 2020, 01:40

Termin składania ofert: 30.12.2020 r. godz. 12:00

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0025/19 – Beneficjent Projektu – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia pt.:

Merytoryczne opracowanie kwestionariusza do oceny i ewaluacji programu profilaktycznego oraz kwestionariusza WPAI do oceny presenteizmu.

Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Zapytanie ofertowe 2020-12-17
Formularz ofertowy 2020-12-17