Stanis ław

Redakcja Reumatologii

Redaktor naczelny  /editor – in- chief
Eugeniusz Kucharz

Zastępca redaktora naczelnego/ deputy editor in-chief
redaktor tematyczny/feature editor
Maria Maślińska
e-mail: maria.maslinska@spartanska.pl

Redaktorzy tematyczni – nauki podstawowe/basic sciences
Agnieszka Paradowska-Gorycka, Katarzyna Fischer

Redaktorzy statystyczni/statistics editors
Małgorzata Misztal, Paweł Żuchowski

Redaktorzy językowi/language editors
Małgorzata Kowalska, Richard Ashcroft

Sekretarz redakcji/secretary of the editorial office, redaktor/editor
Irena Lisiewska, Agnieszka Urban-Tychmanowicz

Międzynarodowa Rada Programowa/ International Editorial Board
Howard Amital (Tel-Hashomer, Israel)
Marek Brzosko (Szczecin, Poland)
Caterina de Carolis (Rome, Italy)
Ricard Cervera (Barcelona, Spain)
Hector Chinoy (Manchester, United Kingdom)
Maurizio Cutolo (Genova, Italy)
László Czirják (Pécs, Hungary)
Nemanja Damjanov (Belgrade, Serbia)
Anna Filipowicz-Sosnowska (Warsaw, Poland)
Frauke Förger (Bern, Switzerland)
Piotr Fudalej (Bern, Switzerland)
Armen Yuri Gasparyan (Birmingham, United Kingdom)
Piotr Głuszko (Warsaw, Poland)
Piotr Leszczyński (Poznan, Poland)
Maria Majdan (Lublin, Poland)
Paweł Małdyk (Warsaw, Poland)
Włodzimierz Maśliński (Warsaw, Poland)
Karel Pavelka (Prague, Czech Republic)
Carlo Perricone (Rome, Italy)
Mariusz Puszczewicz (Poznan, Poland)
Lidia Rutkowska-Sak (Warsaw, Poland)
Włodzimierz Samborski (Poznan, Poland)
Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Israel)
Josef Smolen (Vienna, Austria)
Elżbieta Smolewska (Lodz, Poland)
Anatol Święcicki (Kiev, Ukraine)
Angela Tincani (Brescia, Italy)
Witold Tłustochowicz (Warsaw, Poland)
Marek Tombarkiewicz (Warsaw, Poland)
Jiří Vencovsky (Prague, Czech Republic)
Piotr Wiland (Wroclaw, Poland)
Olena Zimba (Lviv, Ukraine)
Zbigniew Żuber (Cracow, Poland)

Honorowi recenzenci /honorary reviewers

Henryka Brózik (Łódź, Polska)
Irena Fiedorowicz-Fabrycy (Szczecin, Polska)
Stanisław Luft (Warszawa, Polska)
Sławomir Maśliński (Warszawa, Polska)
Jacek Pazdur (Warszawa, Polska)
Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (Warszawa, Polska)
Alicja Ryżewska (Warszawa, Polska)
Stanisław Sierakowski (Białystok, Polska)
Tadeusz Styczyński (Warszawa, Polska)
Jacek Szechiński (Wrocław, Polska)
Irena Zimmermann-Górska (Poznań, Polska)

 

Wydawca/ Publisher :

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
redakcja tel./ fax  +48 (22) 670 91 59

 

Dom wydawniczy „Termedia”
na zlecenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Kleeberga 2 , 61-615 Poznań
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl;
tel./fax +48 61 822 77 81

 

Prezes Zarządu/president of the Management Board
redaktor naczelny Wydawnictwa/editor-in-chief of the Publishing House
Janusz Michalak
e-mail: j.michalak@termedia.pl

Dyrektor naukowy  /scientific director
of the Termedia Publishing House

Maciej Banach

Sekretarz redakcji/production editor
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy/Marketing and Advertising
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 w. 500
kom. + 48 501 071 066
e-mail: a.jozwiak@termedia.pl

Dział dystrybucji I prenumeraty
Ewa Winkowska
tel./faks: +48 61 656 22 00
e-mail: e.winkowska@termedia.pl

Internet:

www.reumatologia.termedia.pl

 

Index: 37425
Nakład: 2500 egz./Circulation of 2,500 copies

 

Za treść reklam umieszczonych w Reumatologii odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

 

Abstrakty, pełnie wersje artykułów oraz archiwum Reumatologii znajdziecie Państwo tutaj

Punktacja MNiSW 20 pkt,

Index Copernicus 124,61 pkt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
REUMATOLOGIA_LOGO1

Reumatologia jest indeksowana w następujących bazach:

Academic Journals Database
Bielefeld Academic Search Engine
BIOSIS Previews
Chemical Abstracts CAS
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO
Electronic Journals Library (EZB)
EMBASE
Free Medical Journals
Genamics/JournalSeek
Geneva Foundation Free Medical Journals
Harvard Libraries – University of California Libraries
HINARI Access to Research
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Index Copernicus
J-Gate
NewJour
Polish Minsitry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
ProQuest
PubMed Central (PMC)
RedLink
SCIRUS
SCOPUS
Swiss University Library Network (RERO)
Web of Science Core Collection
WorldCat
ZETOClogo IR

 

 

 

Copyright:

© 2016 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.