Redakcja Reumatologii

Redaktor naczelny
Eugeniusz Kucharz

Zastępca redaktora naczelnego
redaktor tematyczny
Maria Maślińska
e-mail: maria.maslinska@spartanska.pl
maslinskam@gmail.com

Redaktorzy tematyczni – nauki podstawowe
Agnieszka Paradowska-Gorycka, Katarzyna Fischer

Redaktorzy współpracujący
Olena Zimba
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Ciro Manzo

Redaktorzy statystyczni
Małgorzata Misztal, Paweł Żuchowski

Redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska, Richard Ashcroft, Krzysztof Maśliński

Redaktor prowadząca
Irena Lisiewska

Redaktor i sekretarz redakcji
Agnieszka Urban-Tychmanowicz

Międzynarodowa Rada Programowa
Howard Amital (Tel-Haszomer, Izrael)
Marek Brzosko (Szczecin, Polska)
Caterina de Carolis (Rzym, Włochy)
Ricard Cervera (Barcelona, Hiszpania)
Hector Chinoy (Manchester, Wielka Brytania)
Maurizio Cutolo (Genova, Włochy)
László Czirják (Pécs, Węgry)
Nemanja Damjanov (Belgrad, Serbia)
Anna Filipowicz-Sosnowska (Warszawa, Polska)
Frauke Förger (Berno, Szwajcaria)
Piotr Fudalej (Berno, Szwajcaria)
Armen Yuri Gasparyan (Birmingham, Wielka Brytania)
Piotr Głuszko (Warszawa, Polska)
Piotr Leszczyński (Poznań, Polska)
Maria Majdan (Lublin, Polska)
Paweł Małdyk (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Maśliński (Warszawa, Polska)
Karel Pavelka (Praga, Republika Czeska)
Carlo Perricone (Rzym, Włochy)
Mariusz Puszczewicz (Poznań, Polska)
Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Samborski (Poznań, Polska)
Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Izrael)
Josef Smolen (Vienna, Austria)
Elżbieta Smolewska (Lódź, Polska)
Anatol Święcicki (Kijów, Ukraina)
Angela Tincani (Brescia, Włochy)
Witold Tłustochowicz (Warszawa, Polska)
Marek Tombarkiewicz (Warszawa, Polska)
Jiří Vencovsky (Praga, Republika Czeska)
Piotr Wiland (Wrocław, Polska)
Olena Zimba (Lwów, Ukraina)
Zbigniew Żuber (Kraków, Polska)

Honorowi recenzenci

Henryka Brózik (Łódź, Polska)
Irena Fiedorowicz-Fabrycy (Szczecin, Polska)
Stanisław Luft (Warszawa, Polska)
Sławomir Maśliński (Warszawa, Polska)
Jacek Pazdur (Warszawa, Polska)
Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (Warszawa, Polska)
Alicja Ryżewska (Warszawa, Polska)
Stanisław Sierakowski (Białystok, Polska)
Tadeusz Styczyński (Warszawa, Polska)
Jacek Szechiński (Wrocław, Polska)
Irena Zimmermann-Górska (Poznań, Polska)

 

Wydawca:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel.  +48 (22) 670 91 59

 

Dom wydawniczy „Termedia”
na zlecenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Kleeberga 2 , 61-615 Poznań
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl;
tel./fax +48 61 822 77 81

 

Prezes Zarządu
redaktor naczelny Wydawnictwa
Janusz Michalak
e-mail: j.michalak@termedia.pl

Dyrektor naukowy  Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 w. 500
kom. + 48 501 071 066
e-mail: a.jozwiak@termedia.pl

Dział dystrybucji I prenumeraty
Ewa Winkowska
tel./faks: +48 61 656 22 00
e-mail: e.winkowska@termedia.pl

Internet:

www.reumatologia.termedia.pl

 

Index: 37425
Nakład: 2500 egz.

 

Za treść reklam umieszczonych w Reumatologii odpowiadają reklamodawcy. Reklamy leków wydawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.

 

Abstrakty, pełnie wersje artykułów oraz archiwum Reumatologii znajdziecie Państwo tutaj

Punktacja MNiSW 20 pkt,

Index Copernicus 124,61 pkt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
REUMATOLOGIA_LOGO1

Reumatologia jest indeksowana w następujących bazach:

Academic Journals Database
Bielefeld Academic Search Engine
BIOSIS Previews
Chemical Abstracts CAS
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO
Electronic Journals Library (EZB)
EMBASE
Free Medical Journals
Genamics/JournalSeek
Geneva Foundation Free Medical Journals
Harvard Libraries – University of California Libraries
HINARI Access to Research
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Index Copernicus
J-Gate
NewJour
Polish Minsitry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
ProQuest
PubMed Central (PMC)
RedLink
SCIRUS
SCOPUS
Swiss University Library Network (RERO)
Web of Science Core Collection
WorldCat
ZETOClogo IR

 

 

 

Copyright:

© 2016 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.