Aktualności:

2020

HR Excellence in Research – Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca

2019

HR Excellence in Research – NIGRiR na spotkaniu dla wyróżnionych instytucji na Politechnice Łódzkiej

NIGRIR z Logiem HR do 2022 roku

Strategia HRS4R 2019

2018

NIGRiR z Logo HR Excellence in Research

2016

Logo HR Excellence in Research

 

Warsztaty dla pracowników merytorycznych NIGRiR

2020

11 marca, godz. 11.00
Posiedzenie naukowe (pobierz plik)

marzec-kwiecień 2020
Warsztaty: komercjalizacja badań naukowych. Z powodu ogłoszenia zagrożenia epidemicznego w kraju, warsztaty zostają odwołane. O nowym harmonogramie spotkań powiadomimy Państwa w najbliższym czasie.

6 lutego, godz. 10.00
Indywidualne konsultacje z Naukowcami (część 2) (pobierz plik)

6 lutego, godz. 13.00
Spotkania kierowników zakładów badawczych i klinik (pobierz plik)

14 stycznia, godz. 10.00
Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w konkursach NCBiR finansowane z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) (pobierz plik)

28 stycznia, godz. 10.00
Indywidualne konsultacje z Naukowcami (część 1) (pobierz plik)

28 stycznia, godz. 10.00
Podczas spotkania przedstawione będą warunki ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku naukowym
w NIGRiR. Spotkanie poprowadzi konsultant z firmy Index Copernicus. (pobierz plik)

2019

16 grudnia, godz. 10.00
Podczas warsztatów przedstawione będą warunki formalne udziału w konkursach UE w tym MSCA RISE oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i złożenia wniosku projektowego. (pobierz plik)

 

 

DOKUMENTY

Dokumenty NIGRIR 2020

  • Zarządzenie Nr 2/2020  Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz określenia zasad ścieżki kariery naukowej w Instytucie (pobierz plik)

Dokumenty NIGRIR 2019

  • List intencyjny (ang.) (pobierz plik)
  • Wewnętrzna polityka regulująca zagadnienia związane z OTM-R (OTM-R) 2019 r. (pobierz plik)
  • Analiza wewnętrzna i plan działania na lata 2016-2020 (ang.) (pobierz plik)

 

Dokumenty NIGRIR 2016

 

Dokumenty europejskie

  • Zasady otwartego i przejrzystego procesu rekrutacji opartego na kwalifikacjach kandydata. (ang.) (pobierz plik)
  • Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pobierz plik)

 

Lista polskich instytucji, którym przyznano wyróżnienie jest dostępna na stronie

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND

 

 

Krajowy Punkt Konsultacyjny Programów Badawczych UE

2021

Nowy program EU4Health UE na lata 2021-2027

Komisja Europejska zaproponowała nowy program zdrowotny EU4Health na okres 2021-2027, na który zamierza przeznaczyć 9,4 mld euro. Przyczyni się on do poprawy stanu zdrowia mieszkańców UE, odporności systemów opieki zdrowotnej i promowania innowacji w sektorze zdrowia.

W ramach programu EU4Health przewidziano ścisłą współpracę z unijnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, który obejmuje również klaster Zdrowie. W ramach programu Horyzont Europa finansowane będą badania naukowe i innowacje w obszarach takich jak dbałość o zdrowie przez całe życie; środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowia; choroby niezakaźne i rzadkie; choroby zakaźne; narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej oraz systemy opieki zdrowotnej. Obejmie on również misję badawczo-innowacyjną w dziedzinie chorób nowotworowych, która jest jednym z głównych priorytetów Komisji w dziedzinie polityki zdrowotnej. Program UE dla zdrowia pomoże w jak najlepszym wykorzystaniu wyników badań i ułatwi rozpowszechnienie, rozwój i wdrażanie innowacji w dziedzinie zdrowia w systemach opieki zdrowotnej i w praktyce klinicznej.

Po przyjęciu wniosku przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, od dnia 1 stycznia 2021 r. planuje się rozpoczęcie konkretnych działań w ramach programu UE dla zdrowia. W pierwszych latach realizacji programu nacisk zostanie położony na działania, w szczególności na zarządzanie kryzysowe.

Więcej na temat nowego programu EU4Health na: (otwórz)

 

2020

Lato z Marią Skłodowską-Curie – szkolenia on line

warsztaty będą dotyczyły m.in. realizacji projektów Marii Skłodowskiej-Curie, przygotowania wniosków w otwartym konkursie na granty indywidualne, a także możliwości europejskiego portalu EURAXESS, gdzie zamieszczanie ofert pracy jest obowiązkowe zgodnie z polskim prawem i zasadami projektów MSCA. Szkolenia te są przeznaczone zarówno dla jednostek naukowych, jak i naukowców – w zależności od tematyki spotkania.

Link do warsztatów: (otwórz)

 

 

Wiosna z HORYZONT 2020 – szkolenia on line

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Europejskich udostępnia  na swojej stronie internetowej on-line nagrania na temat ostatnich w 2020 r.  konkursów i  umożliwia Państwu kontakt z prelegentami. Będzie można zadawać pytania  on line w trakcie trwania zaplanowanych transmisji, oraz oglądać nagrania z odbytych spotkań .

Filmy można oglądać po zarejestrowaniu się na stronie KPK: (otwórz)

 

 

Ważne strony Euraxess:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document- collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process

Granty i stypendia: