Znak sprawy: 2/PN/2020/JS
Termin składania ofert: 23.01.2020 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 23.01.2020 r. godz. 13:00

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-01-08
SIWZ 2020-01-08
Załącznik nr 2 do SIWZ 2020-01-08
Załącznik nr 2 do SIWZ_Zadanie 1 2020-01-08
Załącznik nr 2 do SIWZ_Zadanie 2 2020-01-08
Załącznik nr 2 do SIWZ_Zadanie 3 2020-01-08
Załącznik nr 2 do SIWZ_Zadanie 4 2020-01-08
Załącznik nr 2 do SIWZ_Zadanie 5 2020-01-08
Załącznik nr 2 do SIWZ_Zadanie 6 2020-01-08
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2020-01-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-01-15
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2020-01-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 2020-01-20
Protokół z otwarcia ofert 2020-01-23
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2020-02-13