Znak sprawy: 49/PN/2020/ES
Termin składania ofert: 14.01.2021 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 14.01.2021 r. godz. 12:00

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-29
SIWZ 2020-12-29
SIWZ_www 2020-12-29
Załącznik nr 2 do SIWZ 2020-12-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-05
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2021-01-05
Odpowiedzi na pytania 2021-01-07
Protokół z otwarcia ofert 2021-01-14
Unieważnienie zadań nr 6_8_10_11_12 2021_02_02
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2021-02-04