Znak sprawy: 29/PN/2019/ES
Termin składania ofert: 05.07.2019 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 05.07.2019 r. godz. 12:00

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-25
SIWZ 2019-06-25
Załącznik nr 2 do SIWZ 2019-06-25
Odpowiedzi na pytania 2019-07-01
Załącznik nr 2 do SIWZ_01_07_2019 2019-07-01
Odpowiedzi na pytania_02 07 2019 2019-07-02
Protokół z otwarcia ofert 2019-07-05
Unieważnienie zadania nr 5 i 8 2019-07-11
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2019-07-31
Unieważnienie w zakresie zadania nr 1 2019-09-12