Dostawa różnego sprzętu medycznego – znak sprawy: 29/PN/2017/ALK

Opublikowano 13 października 2017, 03:48

Dostawa różnego sprzętu medycznego
Znak sprawy: 29/PN/2017/ALK
Termin składania ofert: 26.10.2017r godz. 10:00 27.10.2017r godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.10.2017r godz. 10:30 27.10.2017r godz. 10:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 13.10.2017
 SIWZ 13.10.2017
 Załączniki – OPZ 13.10.2017
 Wzór umowy 13.10.2017
 Załącznik nr 3 – wykaz dostaw 13.10.2017
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa 13.10.2017
 Załącznik nr 5 – formularz ofertowy 13.10.2017
 JEDZ 13.10.2017
 Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące wymagań 13.10.2017
 Informacja o omyłce pisarskiej 17.10.2017
 Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 20.10.2017
 Nowy załącznik nr 5 – formularz ofertowy 20.10.2017
 Wadium wnoszone w pieniądzu – informacja (ważne) 26.10.2017
 Informacja z otwarcia ofert
30.10.2017
 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 06.11.2017