Dostawa różnego sprzętu medycznego (3 części) – znak sprawy: 30/PN/2017/ALK

Opublikowano 20 października 2017, 04:06

Dostawa różnego sprzętu medycznego (3 części)
Znak sprawy: 30/PN/2017/ALK
Termin składania ofert: 03.10.2017 godz. 10:00 03.11.2017 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.10.2017 godz. 10:30 03.11.2017 godz. 10:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 20.10.2017
 SIWZ 20.10.2017
 Załączniki do OPZ 20.10.2017
 Załącznik nr 2 – wzór umowy 20.10.2017
 Załącznik nr 3 – wykaz dostaw do NIGRiR 20.10.2017
 Załącznik nr 4 – oświadczenie grupa kapitałowa 20.10.2017
 Załącznik nr 5 – formularz ofertowy 20.10.2017
 JEDZ 20.10.2017
 Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące wymagań 20.10.2017
 Wadium wnoszone w pieniądzu – informacja (ważne) 26.10.2017
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.10.2017
 Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 08.11.2017
 Nowe załączniki do OPZ 08.11.2017
 Nowy formularz ofertowy 10.11.2017
 Sprostowanie do odpowiedzi do zapytań w sprawie SIWZ 13.11.2017
 Informacja z otwarcia ofert 16.11.2017
 Ogłoszenie o unieważnieniu części 5 17.11.2017
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadania nr 2, 3, 4 22.11.2017
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 1 29.11.2017