Dostawa pojemników na odpady medyczne – znak sprawy: 9/PN/2018/BK

Opublikowano 12 marca 2018, 04:41

Dostawa pojemników na odpady medyczne
Znak sprawy: Znak sprawy: 9/PN/2018/BK
Termin składania ofert: 22.03.2018 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 22.03.2018 r. godz. 13:00


Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 12.03.2018 r.
SIWZ 12.03.2018 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia 12.03.2018 r.
Załącznik nr 3 do SIWZ_Istotne postanowienia umowy 12.03.2018 r.
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert 19.03.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.03.2018 r.
Protokół z otwarcia ofert 22.03.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty www 13.04.2018 r.