Znak sprawy: 56/PN/2019/JS
Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 26.11.2019 r. godz. 13:00

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-13
SIWZ 2019-11-13
Formularz asortymentowo_cenowy_zadanie 1 2019-11-13
Formularz asortymentowo_cenowy_Zadanie 2 2019-11-13
Formularz asortymentowo_cenowy_wersja edytowalna 2019-11-13
Zadanie 1_Załącznik 1_Kanapa 2019-11-13
Zadanie 1_Załącznik 2_Krzesło biurowe obrotowe 2019-11-13
Zadanie 1_Załącznik 3_Krzesło dla pacjenta 2019-11-13
Zadanie 1_Załącznik 4_Krzesło składane 2019-11-13
Zadanie 1_Załącznik 5_Taboret 2019-11-13
Zadanie 2_Załącznik 1_Meble na zamówienie 2019-11-13
Zadanie 2_Załącznik 2_Meble na zamówienie 2019-11-13
Zadanie 1_Załącznik 6_Taboret z oparciem 2019-11-13
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 2019-11-13
Odpowiedzi na pytania, modyfikacja i zmiana terminu 2019-11-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-11-19
Formularz asortymentowo_cenowy_Zadanie 1 2019-11-19
Formularz asortymentowo_cenowy_Zadanie 2 2019-11-19
Formularz asortymentowo_cenowy_wersja edytowalna 2019-11-19
Zadanie 1_Załącznik 5_Taboret 2019-11-19
Zadanie 2_Załącznik 1_Meble na zamówienie 2019-11-19
Zadanie 2_Załącznik 2_Meble na zamówienie 2019-11-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 2019-11-22
Odpowiedzi na pytania, modyfikacja, zmiana terminu_2 2019-11-22
Formularz asortymentowo_cenowy_Zadanie 2 2019-11-22
Formularz asortymentowo_cenowy_wersja edytowalna 2019-11-22
Protokół z otwarcia ofert 2019-11-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_www 2019-11-29