Dostawa materiałów biurowych

Opublikowano 9 października 2017, 11:51

Zapytanie ofertowe na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro – dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert: Budynek nr 4, pokój nr 24: Dział Zamówień Publicznych i Umów do dnia 18.10.2017r. godz.13:00


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 09.10.2017
 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy 09.10.2017
 Załącznik nr 2 – Wzór umowy 09.10.2017
 Załącznik nr 3 – Wzór formularza ofertowego 10.10.2017
 Informacja z otwarcia ofert 20.10.2017
 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 03.11.2017