Znak sprawy: 15/PN/2018/BK                                                                                                                                                                                                    Termin składania ofert: 13.06.2018 r. godz. 12:30                                                                                                                                                              Termin otwarcia ofert: 13.06.2018 r. godz. 13:00