Dostawa leków biologicznych – znak sprawy: 6/PN/2018/PW

Opublikowano 9 lutego 2018, 03:34

Znak sprawy: 6/PN/2018/PW
Termin składania ofert: 21.03.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2018 r. godz. 10:30


Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 09.02.2018 r.
 SIWZ 09.02.2018 r.
 Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta 09.02.2018 r.
 JEDZ 09.02.2018 r.
 Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy 09.02.2018 r.
 Odpowiedzi na pytania  01.03.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  01.03.2018 r.
Sprostowanie  16.03.2018 r.
Załącznik nr 4 do SIWZ_Grupa kapitałowa  16.03.2018 r.
Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy  16.03.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 20.03.2018 r.
Protokół z otwarcia ofert 21.03.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 23.03.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty_zadania nr 2-4 18.04.2018 r.