Znak sprawy: 38/PN/2020/ES
Termin składania ofert: 19.10.2020 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 19.10.2020 r. godz. 12:00

 

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-08
SIWZ 2020-10-08
SIWZ_www 2020-10-08
Załącznik nr 2 do SIWZ 2020-10-08
Załącznik nr 2 do SIWZ 2020-10-08
Arkusz oceny 2020-10-08
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2020-10-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-10-13
Odpowiedzi na pytania 2020-10-14
Protokół z otwarcia ofert 2020-10-19
Unieważnienie zadania nr 3 i 7 2020-11-06
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2020-11-18