Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa i elektrod do stymulacji rdzenia falami RF – znak sprawy: 24/PN/2017/PW

Opublikowano 19 września 2017, 10:26

Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa i elektrod do stymulacji rdzenia falami RF
Znak sprawy: 24/PN/2017/PW
Termin składania ofert: 25.10.2017r godz. 12:00  27.10.2017r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 25.10.2017r godz. 12:30  27.10.2017r. godz. 12:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
SIWZ 19.09.2017
Ogłoszenie 19.09.2017
Załączniki nr 1,6 oraz 7 do SIWZ – druk oferty i oświadczenia 19.09.2017
Załącznik nr 2 – JEDZ 19.09.2017
Załącznik nr 3 – formularze asortymentowo – cenowe 19.09.2017
Załącznik nr 4 – projekt umowy 19.09.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie przynależność grupa kapitałowa 19.09.2017
Zmiana terminów składania oraz otwarcia ofert 19.10.2017
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 20.10.2017
Nowy załącznik nr 3 – formularze asortymentowo – cenowe 20.10.2017
Informacja z otwarcia ofert 30.10.2017
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 18.12.2017