Dostawa gazów medycznych i technicznych – znak sprawy: 7/PN/2018/PW

Opublikowano 13 lutego 2018, 12:19

Dostawa gazów medycznych i technicznych
Znak sprawy: 7/PN/2018/PW
Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 22.02.2018 r. godz. 13:00


Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie 13.02.2018 r.
 SIWZ 13.02.2018 r.
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 13.02.2018 r.
 Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy 13.02.2018 r.
 Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy 13.02.2018 r.
 Pozostałe załączniki  13.02.2018 r.
 Informacja z otwarcia ofert 22.02.2018 r.
Powiadomienie o wyborze oferty_www 19.03.2018 r.

018