Dostawa endoprotez i różnych wyrobów ortopedycznych – znak sprawy: 22/PN/2017/ALK

Opublikowano 14 sierpnia 2017, 10:03

Dostawa endoprotez i różnych wyrobów ortopedycznych
Znak sprawy: 22/PN/2017/ALK
Termin składania ofert: 20.09.2017r godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017r godz. 12:30


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 18.10.2017
Informacja z otwarcia ofert 22.09.2017
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania 14.09.2017
Odpowiedzi na pytania 12.09.2017
SIWZ 14.08.2017
Ogłoszenie 14.08.2017
Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ – druk oferty i oświadczenia 14.08.2017
Załącznik nr 2 – JEDZ 14.08.2017
Załącznik 3.1 do 3.5 – formularze asortymentowo – cenowe 14.08.2017
Załącznik nr 4 – projekt umowy 14.08.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie przynależność grupa kapitałowa 14.08.2017