DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

projekt: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”

kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 223 814,00 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację w wysokości 200 000 zł., w ramach programu ' Doskonała nauka” na sfinansowanie projektu: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej w dziedzinie nauk medycznych pn: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”, która odbędzie się 6-7 września w trybie hybrydowym.

Na konferencji zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania w zakresie opieki nad pacjentem po przebytej chorobie SARS-CoV-2 poparte doświadczeniem wybitnych specjalistów w obszarze diagnostyki i leczenia chorych z COVID-19, z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Eksperci przedstawią aktualne rekomendacje w zakresie terapii lekowych i nie lekowych dedykowane chorym z COVID-19 oraz polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne i organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi. Wiodącym tematem konferencji będzie dyskusja prowadzona przez ekspertów, dotycząca opieki nad pacjentem po przebytej chorobie, cierpiącym na „zespół po-COVID-owy” oraz propozycje zmian w tym zakresie. Eksperci przygotują artykuły, z prowadzonych wykładów, które zostaną wydane w postaci publikacji pokonferencyjnej, rozpowszechniane nieodpłatnie czytelnikom, w ramach publikowania materiałów naukowych w otwartym dostępie.

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Plik:Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki.png – Wikipedia, wolna encyklopedia