Dobudowa 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu – sprawa nr 5/PN/2019/JS

Opublikowano 12 lutego 2019, 05:25

Znak sprawy: 5/PN/2019/JS
Termin składania ofert: 11.03.2019 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 11.03.2019 r. godz. 14:00

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-12
SIWZ 2019-02-12
Załącznik Nr 1 do umowy – Protokół odbioru końcowego 2019-02-12
Decyzja-NR-23-CP-MOK-2016 2019-02-12
OPINIA-GEOTECHNICZNA 2019-02-12
OT – Szpital – rozbudowa (arch.) 2019-02-12
OT-WYK.-Szpital-rozbudowa-arch. 2019-02-12
Pozwolenie na budowę 2019-02-12
Blok A – s. wschodnie 2019-02-12
Blok A – s. zachodnie 2019-02-12
PB ARCH.-KONSTR. – ROZBUDOWA SZPITALA O 3 KLATKI 2019-02-12
PB ELEKTRYKA 2019-02-12
PB SANITARNY 2019-02-12
PROJEKT ROZBIÓRKI (BLOK A – zach.) 2019-02-12
Przedmiary 2019-02-12
PW KONSTRUKCJA 2019-02-12
PW SANITARNY 2019-02-12
STWIORB 2019-02-12
Odpowiedzi na pytania 2019-02-21
Projekt wykonawczy arch i konstrukcja 2019-02-21
Projekt wykonawczy konstrukcja 2019-02-21
Projekt wykonawczy sanitarny 2019-02-21
PW_IE_Spartańska 2019-02-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-02-21
Blok A – s. zachodnie 2019-02-22
OT WYK. – Szpital – rozbudowa (arch.) 2019-02-22
Blok A – s. wschodnie 2019-02-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 2019-02-27
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2019-02-27
Odpowiedzi na pytania_2 2019-03-05
Formularz oferty po modyfikacji 2019-03-05
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu 2019-03-06
PW-K-02 STROP STALOWY_4 2019-03-06
Formularz oferty po modyfikacji_wersja edytowalna 2019-03-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 2019-03-06
Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert 2019-03-07
Protokół z otwarcia ofert 2019-03-11
Unieważnienie 2019-03-25