Dobudowa 2 klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu – Sprawa Nr 45/PN/2018/JS

Opublikowano 10 stycznia 2019, 12:56

Znak sprawy: 45/PN/2018/JS
Termin składania ofert: 01.02.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.02.2019 r. godz. 10:30

 

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-10
SIWZ 2019-01-10
Opis przedmiotu zamówienia 2019-01-10
Załącznik Nr 1 do umowy – Protokół odbioru końcowego 2019-01-10
Decyzja-NR-23-CP-MOK-2016 2019-01-10
OPINIA-GEOTECHNICZNA 2019-01-10
OT – Szpital – rozbudowa (arch.) 2019-01-10
OT-WYK.-Szpital-rozbudowa-arch. 2019-01-10
Pozwolenie na budowę 2019-01-10
Blok A – s. wschodnie 2019-01-10
Blok A – s. zachodnie 2019-01-10
PB ARCH.-KONSTR. – ROZBUDOWA SZPITALA O 3 KLATKI 2019-01-10
PB ELEKTRYKA 2019-01-10
PB SANITARNY 2019-01-10
PROJEKT ROZBIÓRKI (BLOK A – zach.) 2019-01-10
Przedmiary 2019-01-10
PW KONSTRUKCJA 2019-01-10
PW SANITARNY 2019-01-10
STWIORB 2019-01-10
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 2019-01-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-01-24
Unieważnienie postępowania 2019-02-14