Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę aparatury medycznej

Opublikowano 5 października 2017, 03:43

Dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę aparatury medycznej
Znak sprawy: 28/DT/2017


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym 05.10.2017
 Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym 05.10.2017
 Instrukcja Dialogu Technicznego 05.10.2017