Zmiana numerów telefonów do Klinik, Zakładów, Poradni

Zmiana numerów telefonów do Klinik, Zakładów, Poradni

Szanowni Państwo, W związku z reorganizacją i uporządkowaniem numerów telefonów od dnia 28.09.2022 funkcjonuje następująca numeracja:   Punkt Przyjęć: (22) 670 91 10 (strona Punktu Przyjęć) Sekretariat Rehabilitacji Dziennej: (22) 670 91 78 (strona Kliniki) Sekretariat Kliniki i Polikliniki Reumatologii: (22) 670 91 30 (strona Kliniki) Sekretariat Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego: (22) 670 […]

Konkurs Inspiracje – wyniki

Konkurs Inspiracje – wyniki

Dziś w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyła się uroczysta gala na której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Inspiracje. Organizatorem wydarzenia jest firma Idea Trade. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Wzorem lat ubiegłych w Konkursie Inspiracje nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które […]

Nadanie stopnia naukowego Dr n. med. Marzenie Cichomskiej

Nadanie stopnia naukowego Dr n. med. Marzenie Cichomskiej

Z radością informujemy, iż Członkowie Rady Naukowej NIGRiR w dniu 15 września 2022r. podjęli uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marzenie Ciechomskiej. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Udział mechanizmów immunologicznych i epigenetycznych w patogenezie wybranych chorób reumatycznych”.