Warsztaty NCBR w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Warsztaty NCBR w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

14 stycznia odbyły się w NIGRiR warsztaty  dotyczące projektów badawczo-rozwojowych (B+R),  finansowanych z programu inteligentny rozwój (POIR). Spotkanie prowadzili eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska naukowo-badawczego. Gościliśmy 80 osób, przedstawicieli 19 krajowych Instytutów Badawczych i Uczelni. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo w warsztatach. […]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0022/18 Profilaktyka osteoporozy

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0022/18 Profilaktyka osteoporozy

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0022/18 Profilaktyka osteoporozy Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie jako Realizator ogłasza otwarty nabór Partnerów spośród organizacji pozarządowych reprezentujących interesy pacjentów z chorobami reumatycznymi lub ortopedycznymi lub partnerów społecznych (zgodnie z definicją zawartą […]