Całodobowa ochrona obiektów i terenu oraz osób na terenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – znak sprawy: 5/US/2018/BK

Opublikowano 6 marca 2018, 03:03

Całodobowa ochrona obiektów i terenu oraz osób na terenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Znak sprawy: 5/US/2018/BK
Termin składania ofert: 16.03.2018 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 16.03.2018 r. godz. 13:00


Pliki do pobrania:

 

Plik Data publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 07.03.2018 r.
Protokół z otwarcia ofert 16.03.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.03.2018 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.04.2018 r.