Znak sprawy: 23/PN/2018/JS
Termin składania ofert: 05.09.2018 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 05.09.2018 r. godz. 13:00

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-08-14
SIWZ 2018-08-14
Założenia wyjściowe do kosztorysowania 2018-08-14
Zestawienie nośników cenotwórczych 2018-08-14
Pozwolenie na budowę 2018-08-14
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 2018-08-14
Architektura i konstrukcja 2018-08-14
Branża elektryczna 2018-08-14
Branża sanitarna 2018-08-14
Przedmiar robot 2018-08-14
Specyfikacje 2018-08-14
Technologia 2018-08-14
Odpowiedzi na pytania 2018-08-28
Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji 2018-08-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-08-28
Odpowiedź na pytanie wraz z modyfikacją i zmianą terminu składania ofert 2018-08-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2018-08-30
Sprostowanie 2018-09-04
Protokół z otwarcia ofert 2018-09-06
Unieważnienie postępowania 2018-09-10