OLYMPUS DIGITAL CAMERA Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
Lekarze: lek. Genowefa Matuszewska, lek. Fadhil Saied, lek. Wojciech Kunisz, lek. Elżbieta Grochowska, lek. Monika Ostrowska, lek. Barbara Radzan-Gołaszewska, lek. Janina Grygierczyk, lek. Mateusz Płaza, lek. Jakub Miąskiewicz
Lekarze rezydenci: lek. Grzegorz Pracoń, lek. Michał Znajdek, lek. Mateusz Kotecki
Technicy: Barbara Kuziak-Siwek – Kierownik Zespołu Techników, Teresa Smelcerz, Bożena Bednarek, Marta Połatyńska, Katarzyna Ksionek, Paweł Kicman, Piotr Siwek, Mariola Ślusarczyk
Pielęgniarki: piel. Grażyna Saied, piel. Elżbieta Sakrajda.
Zespół Rejestracji: Monika Żurawska, Elżbieta Bielecka
Sekretariat: Joanna Amenda
 
 

Główne zadania i kierunki działalności:

  • badania obrazowe zmian zapalnych i zwyrodnieniowych układu mięśniowo-szkieletowego
  • badania obrazowe w diagnostyce niezróżnicowanych i wczesnych zapaleń stawów
  • badania obrazowe spondyloartropatii dorosłych
  • badania obrazowe młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
  • badania obrazowe młodzieńczych spondyloartropatii
  • ilościowe i półilościowe badania MR w diagnostyce chorób reumatycznych
  • badania dopplerowskie zmian zapalnych naczyń
  • diagnostyka obrazowa sarkopenii