OLYMPUS DIGITAL CAMERA
p.o. Kierownik: dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka
Zespół: dr n. med. Michał Gajewski, mgr biotech. Barbara Stypińska, mgr Agnieszka Grzybowska-Kowalczyk, dr n. med. Anna Wajda

Pracownicy techniczni: Wiesława Frankowska, Teresa Gołaszewska

 

Główne zadania i kierunki działalności:

  1. Prace naukowo-badawcze nad procesem przewlekłegoo zapalenia
  2. Badania naukowe nad nowymi substancjami o potencjalnej aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej
  3. Badania molekularne przewlekłych chorób reumatycznych:
  • poznanie istoty defektu chorób reumatycznych oraz zagadnień korelacji pomiędzy obrazem klinicznym a genotypem choroby
  • patologia molekularna
  • badania funkcji microRNA w których zaburzona ekspresja może prowadzić do zmian inicjujących proces zapalny
  • wpływ wariantów genetycznych czynników transkrypcyjnych i cytokin na równowagę Treg/Th17

 

Granty realizowane w Zakładzie Biologii Molekularnej:

1) „Analiza wewnątrzkomórkowych i wolno-krążących microRNA związanych z równowaga komórek Treg i Th17 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)” (kierownik projektu dr n med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, lata realizacji projektu: 2016-2019), projekt finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki (OPUS)

2) „Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1-RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD)” (kierownik projektu dr n med. Agnieszka Paradowska-Gorycka,  lata realizacji projektu: 2016 – 2018), projekt finansowany przez Naukową Fundację Polpharmy

3) „Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej” (koordynator projektu: Centrum Badań DNA Sp Z o.o. Poznań, lata realizacji: 2012 –2015) Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4) „Analiza działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego antagonisty receptora histaminowego H4 w zapalnym bólu nocyceptywnym oraz próba wyjaśnienia jego mechanizmu” (kierownik projektu mgr Przemysław Rzodkiewicz, lata realizacji projektu 2012-2014), projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM)

5) „Analiza mutacji i polimorfizmów wybranych genów związanych z funkcjonowaniem komórek Th17 i Treg u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” (kierownik projektu dr n med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, lata realizacji projektu: 2011-2014), projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA)

6) “Wpływ polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) wybranych cytokin na przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów” (kierownik projektu prof. dr hab. med. Jan K Łacki, główny wykonawca: Agnieszka Paradowska-Gorycka, lata realizacji:07.2007-2009), projekt finansowany przez MNiSzW

Doktoraty, habilitacje, profesury:

  • doktoraty – 11
  • habilitacje – 2
  • tytuły profesorskie – 1

Kontakt
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 22 670 91 90
e-mail:  biochemia@spartanska.pl