SCHEMAT-ORGANIZACYJNY-NIGRiR-zał_1-do-załącznika-1