dla Pacjentów

Informacje telefoniczne dotyczące pytań, które nie są związane z rejestracją do poradni specjalistycznych można uzyskać po ogólnym numerem telefonu +48 (22) 670 91 00 (centrala Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji) W ramach usług świadczonych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zapisu na wizytę można dokonać do:

    • poradni reumatologicznej dla dzieci
    • poradni reumatologicznej dla dorosłych
    • poradni ortopedycznej – kwalifikacje i konsultacje przedoperacyjne, wizyty pooperacyjne
    • poradni bólu
    • poradni osteoporozy

Rejestracji można dokonać osobiście w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w godzinach 8.00 – 18.00 oraz telefonicznie w godzinach 8.00-15.00 pod numerem +48 (22) 670 93 00
 


WIZYTA W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – CO TRZEBA WIEDZIEĆ (więcej informacji)

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY LEKARSKIEJ