dla Pacjentów

Informacje telefoniczne dotyczące pytań, które nie są związane z rejestracją do poradni specjalistycznych można uzyskać po ogólnym numerem telefonu +48 (22) 670 91 00 (centrala Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji) W ramach usług świadczonych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zapisu na wizytę można dokonać do:

  • poradni reumatologicznej dla dzieci
  • poradni reumatologicznej dla dorosłych
  • poradni ortopedycznej – kwalifikacje i konsultacje przedoperacyjne, wizyty pooperacyje
  • poradni bólu

 • poradni osteoporozy

Rejestracji można dokonać osobiście w Narodowym Instytutcie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w godzinach 8.00 – 18.00. Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerami

 • +48(22)646-78-91 (do godziny 18.00)
 • +48(22)844-20-32 (do godziny 15.00)

WIZYTA W PORADNII REUMATOLOGICZNEJ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – CO TRZEBA WIEDZIEĆ (więcej informacji)

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY LEKARSKIEJ