Sekretariat Naukowy uprzejmie informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:00, w Auli NIGRiR, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Joanny Perzyńskiej – Mazan na temat: Neurofizjologiczne cechy uszkodzenia obwodowego układu nerwowego a profil immunologiczny pacjentów z pierwotnym zespołem Sjögrena.
Promotorem pracy doktorskiej jest Pan dr hab. n. med. Robert Gasik, prof. nadzw. NIGRiR
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej NIGRiR przy ulicy. Spartańskiej 1