dla Pacjentów

Rzecznik ds. Praw Pacjenta Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przyjmuje wnioski i skargi w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Instytucie:

 • we wtorki i czwartki w godzinach 13.30 – 14.30 (godziny pracy rzecznika mogą ulec zmianie).
 • od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 Rzecznik ds. Praw Pacjenta jest dostępny pod numerem telefonu: 690 000 689.
 • w budynku główny NIGRiR parter pokój 019
 • tel. +48 690 000 689

Drogą mailową wniosek i skargę można złożyć, wykorzystując formularz dostępny na stronie NIGRiR: pelnomocnik.pp@spartanska.pl

Pliki do pobrania:

 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik Word)
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik PDF)

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz 417 z póżn. zmianami)
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych,
 2. informacji,
 3. tajemnicy informacji z nim związanych,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 5. poszanowania intymności i godności,
 6. dokumentacji medycznej,
 7. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 8. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 9. opieki duszpasterskiej,
 10. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełny jednolity tekst Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960, 1070, z 2017 r. poz. 836.) – plik do pobrania