dla Pacjentów

Rzecznik ds. Praw Pacjenta Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przyjmuje wnioski i skargi w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Instytucie:

  • we wtorki i czwartki w godzinach 13.30 – 14.30 (godziny pracy rzecznika mogą ulec zmianie).
  • w budynku główny NIGRiR poziom -1 pokój 112
  • tel. +48(22)844-42-41, wew. 160

Drogą mailową wniosek i skargę można złożyć, wykorzystując formularz dostępny na stronie NIGRiR: pelnomocnik.pp@spartanska.pl

Pliki do pobrania:

  • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik Word)
  • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik PDF)

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz 417 z póżn. zmianami)
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. pacjent ma prawo do:

  1. świadczeń zdrowotnych,
  2. informacji,
  3. tajemnicy informacji z nim związanych,
  4. wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
  5. poszanowania intymności i godności,
  6. dokumentacji medycznej,
  7. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
  8. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  9. opieki duszpasterskiej,
  10. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełny jednolity tekst Ustawy (Dz. U. 2012 r. , poz.159) – plik do pobrania