Strona Konsultanta Krajowego w dziedzienie reumatologii

Szanowni Państwo,

Na szczęście Polska jest członkiem Unii Europejskiej co sprowadza na nas obowiązek postępowania z chorym zgodnie z obowiązującymi w niej standardami. Europejska Liga Antyreumatyczna (EULAR), celem poprawienia opieki na chorymi reumatycznie, regularnie publikuje zalecenia będące konsensusem ekspertów. Co prawda nie są one książką kucharską ale znakomicie ułatwiają codzienną praktykę zarówno lekarzom którzy wiedzą do czego i jak dążyć, jak też chorym którzy wiedzą czego i w jaki sposób mogą się spodziewać. Oczywiście zakłada się że nie wszystkie kraje, zwłaszcza biedniejsze, będą w pełni mogły realizować zalecenia, ale należy do tego dążyć. Sądzę że po przeczytaniu treści i odniesieniu się do codziennej praktyki przekonacie się że jako Polacy aż tak bardzo nie musimy się wstydzić.
Celem ułatwienia dostępu do aktualnej wiedzy podjąłem się próby przygotowania wszystkich aktualnych rekomendacji ale w wersji kompaktowej, aby można je było przeczytać w kilka minut. Jedyny udział w nich Autorów polega na dokładnym tłumaczeniu samych zaleceń i ewentualnym wybraniu komentarzy dotyczących najbardziej kontrowersyjnych aspektów. Pełne teksy można znaleźć w Ann Rheum Dis po kliknięciu na odpowiedni odnośnik w rozdziale.
Na pierwszy rzut „poszło” reumatoidalne zapalenie stawów jako najczęstsza choroba reumatyczna, tłumaczenia dokonałem w większości sam, skorzystałem z pomocy moich współpracowników. Ale już przygotowywane są dalsze choroby i zalecenia będą się pojawiały sukcesywnie. Do ich napisania zaprosiłem kolegów którzy niekiedy są ich współautorami. W miarę pojawiania się nowszych rekomendacji, będą publikowane i one, opóźnienie nie powinno przekroczyć miesiąca.

Samo przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie olbrzymie wsparcie Dyrekcji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zwłaszcza Pana Dyrektora Piotra Bednarskiego, za co Im serdecznie dziękuję.

Ze względu na możliwości techniczne całość nazwaliśmy stroną konsultanta krajowego ale nasz apetyt, niestety miarkowany możliwościami finansowymi, jest większy – forum konsultanta krajowego. Wówczas zaproszę do niego także stowarzyszenia chorych na udziale których bardzo mi zależy, bo forum ma być również dla Nich.

Prof. Witold Tłustochowicz
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

 • Diagnostyka wczesnych zapaleń stawów (PDF 0,2 MB)
 • Kryteria remisji rzs wg ACR i EULAR (PDF 0,25 MB)
 • Kryteria rozpoznania RZS (PDF 0,25 MB)
 • Międzynarodowe zalecenia leczenia MTX (PDF 0,2 MB)
 • Zalecenia leczenia RZS (PDF 0,3 MB)
 • Leczenie do celu w toczniu rumieniowatym układowym (PDF 0,2 MB)
 • Zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu chorych na spondyloartropatie zapalne w codziennej praktyce klinicznej (PDF 0,4 MB)
 • Międzynarodowe kryteria klasyfikacyjne polimialgii reumatycznej (PDF 0,3 MB)
 • Leczenie lekami anty TNF w osiowej spondyloartropatii (PDF 0,3 MB)
 • Kryteria rozpoznania tocznia rumieniowatego układowego z 2012 r. (PDF 0,2 MB)
 • Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii osiowej (SpA) wg ASAS (PDF 0,2 MB)
 • Zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia łuszczycowego zapalenia stawów (PDF 0,4 MB)
 • Zalecenia ASAS/EULAR dotyczące leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (PDF 0,3 MB)
 • Metody obrazowe w ocenie klinicznej rzs, zalecenia EULAR (PDF 0,2 MB)
 • Zalecenia leczenia średnimi i dużymi dawkami glikokortykoidów (PDF 0,05 MB)
 • Leczenie do celu w spondyloartropatiach (PDF 0,2 MB)
 • Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii obwodowej (PDF 0,2 MB)
 • Zespół Ekspertów ds. Osteoporozy przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii (PDF 0,1 MB)
 • Strona Konsultanta Krajowego w dziedzienie reumatologii