fotoAP
P.O. DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

Adrian Pękacz
e-mail: sekretariat.dyrektora@spartanska.pl

Biogram – Adrian Pękacz

Sekretariat
tel: +48 (22) 670-93-20
tel: +48 (22) 670-93-32

prof. I. Sudoł-Szopińska
P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

Sekretariat
mgr Andrzej Goworski
andrzej.goworski@spartanska.pl
Tel: +48 (22) 670-93-29

 B.Kwiatkowsk
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KLINICZNYCH

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
e-mail: brygida.kwiatkowska@spartanska.pl

Sekretariat
Emilia Stadnik
Tel:  +48 (22) 670-93-26
Fax: +48 (22) 670-93-27

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

mgr Ilona Truskolas
e-mail: dyrektor.finansowy@spartanska.pl

Sekretariat
Joanna Panas
Tel: +48 (22) 670-93-32

fotoAP
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

Adrian Pękacz
e-mail: dyrektor.administracyjny@spartanska.pl

Biogram – Adrian Pękacz

Sekretariat
Joanna Panas
Tel: +48 (22) 670-93-32

 
NACZELNA PIELĘGNIARKA

mgr Katarzyna Karwicka
e-mail: katarzyna.karwicka@spartanska.pl
Tel: +48 (22) 670-92-80