P.Bednarski
DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

Dr n. med. Piotr Bednarski
e-mail: sekretariat.dyrektora@spartanska.pl

Sekretariat
Iwona Różańska
Tel: +48(22)844-95-22

prof. I. Sudoł-Szopińska
P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

Sekretariat
mgr Andrzej Goworski
andrzej.goworski@spartanska.pl
Tel: +48(22)646-06-65

 B.Kwiatkowsk
P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA DS. KLINICZNYCH

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
e-mail: brygida.kwiatkowska@spartanska.pl

Sekretariat
Emilia Stadnik
Tel: +48(22)844-30-82

EW
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

mgr Małgorzata Witkowska
e-mail: dyrektor.finansowy@spartanska.pl

Sekretariat
Sebastian Bednarski
Tel: +48(22)844-77-97

DsSC_1742 (003)
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Cezary Rzemek
e-mail: dyrektor.administracyjny@spartanska.pl

Sekretariat
Sebastian Bednarski
Tel: +48(22)844-77-97

 
NACZELNA PIELĘGNIARKA

mgr Katarzyna Karwicka
e-mail: katarzyna.karwicka@spartanska.pl
Tel: +48(22)844-42-41 wew. 280