NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

Centrala tel. +48 (22) 670 91 00
REGON 000288567
NIP 525-001-10-42

Rejestracja ogólna Poradni Przyklinicznych ( czynna w godz. 08:00-18:00)
tel. +48(22)844-20-32 do godz.15:00
tel. +48(22)646-78-91 do godz.18:00