dla Pacjentów

Rejestracja Zakładu Radiologii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest czynna w godz. 7.50-17.00

Zapisy na badanie RTG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. (22) 646 78 95 lub tel (22) 670 93 92

Zapisy na badanie USG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. (22) 646 78 95 lub tel (22) 670 93 92

Zapisy na badanie MR (umowa z NFZ i komercyjne) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl.

W mailu należy przesłać: czytelny skan skierowania na badanie MR, w treści wiadomości telefon kontaktowy, imię, nazwisko, nr pesel, adres zameldowania wraz z kodem pocztowym. Ze względu na dużą liczbę przesyłanych maili, czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 10 dni roboczych.

 

Skierowanie na badanie MR musi zawierać następujące dane:

·         Datę wystawienia skierowania

·         Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:

– nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu

– numer umowy NFZ

– numer księgi resortowej

– siódmą część kodu resortowego

– ósmą część kodu resortowego

·         Imię i nazwisko pacjenta

·         Numer PESEL

·         Adres

·         Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10

·         Pieczątkę i podpis lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

 

Ankietę na badanie MR należy wypełnić przed badaniem:

·         dorośli (pobierz DOC 0,1 MB)

·         osoby nieletnie (pobierz DOC 0,1 MB)

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym

 

Przygotowanie do badania MR:

·         Przygotowanie do badania MR (rezonansu magnetycznego) (pobierz plik .DOC 0,1 MB)

·         Przygotowanie do badania RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego (pobierz plik PDF 0,1 MB)

·         Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej (pobierz plik 0,1 MB)


Upoważnienie do przesłania wyniku badania (USG, RTG, MR)(pobierz plik .ODT 0,1 MB)

 

Opłaty

– numer konta z danymi do przelewu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im.prof.dr hab.med. Eleonora Reicher

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

NIP 525-001-10-42

KONTO : Bank BPH S.A. o/Warszawa / 19 1060 0076 0000 3210 0014

kwotę za przesłanie wyników badań – 15 zł

– ceny błon (klisz) i CD:

·         mała klisza – 7,38 zł

·         duża klisza – 14,76 zł

·         płyta CD – 3,69 zł