dla Pacjentów
e-mail: zaklad.patomorfologii@spartanska.pl
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel: (22) 670 92 73 (w godz. 8 – 13)

 

  • diagnostyka miopatii zapalnych (badanie podstawowe HE oraz badania immunohistochemiczne)
  • diagnostyka zapaleń naczyń krwionośnych amyloidoza – wykrywanie, także typowanie immunohistochemiczne
  • diagnostyka chorób ziarniniakowych i innych zapaleń skóry i tkanki podskórnej
  • diagnostyka zespołu Sjogrena zapalenia i inne choroby stawów choroby mięśnia serca (materiał operacyjny oraz kardiobiopsje)

Przyjmujemy: do badania materiał tkankowy utrwalony w 4% formalinie buforowanej do konsultacji preparaty histopatologiczne z blokami parafinowymi Skierowanie powinno zawierać: nazwisko i imię pacjenta, pesel dane kliniczne (rozpoznanie, dane z wywiadów, badań: przedmiotowego, laboratoryjnych i obrazowych) czytelną pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu telefon kontaktowy adres, na który należy wysłać wynik w przypadku badań spoza IR konieczna jest zgoda głównego księgowego jednostki kierującej Badania wykonywane są odpłatnie. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.